تاثیر موسیقی در فضای فروشگاه بر رفتار مشتریان و الگوی خرید

تاثیر موسیقی در فضای فروشگاه بر رفتار مشتریان و الگوی خرید

فضای فروشگاه

امروزه رقابت در بین خرده فروش ها نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است و دلایل آن هم می تواند افزایش جمعیت و توسعه صنایع باشد. بیشتر بازاریابان محیط فروشگاه را به عنوان یک عامل مهم در جذب مشتری و بهبود الگوی خرید می دانند. پخش موسیقی در فضای فروشگاه یکی از روش های نوین برای جذب مشتری و ماندگاری بیشتر او در فروشگاه است که خرده فروشی های بزرگ از این روش جهت فراهم نمودن یک تجربه خرید موفق برای مشتریان استفاده می کنند تا فروشگاه آن ها به عنوان اولین انتخاب برای انجام خرید در ذهن مشتریان قرار گیرد.

موسیقی یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد تجربه خرید موفق استفاده می شود. اثرات استفاده از موسیقی برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده در شرایط و موقعیت های مختلف به طور گسترده ای در زمینه هایی از قبیل فروشگاه های خرده فروشی مورد بررسی قرار گرفته است.

فروشندگان از دکوراسیون به عنوان راهی جهت ایجاد یک تجربه موفق برای مشتریان و بهبود فضای فروشگاه استفاده می کنند تا همچنین بر رفتار مصرف کننده تاثیر بگذارد.خرده فروشندگان اهمیت محیط فروشگاه را در افزایش تجربه خرید درك کـرده انـد و در تحقیقات اخیر اثرات اصلی بسیاري از محرك هاي محیط مانند موسیقی بررسی شـده است. این تصور که محیط، رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قـرار مـی دهـد بـه طـور گسترده پذیرفته شده است.

مطالعاتی بر روی محرک های دلپذیر فردی مانند موسیقی، رنگ یا بو بر الگوی خرید مصرف کننده انجام شده است. گذشته از مسائل تجاری، نقش موسیقی در تحقیقات مصرف کننده قابل ملاحظه است. موسیقی قادر به احضار عاطفی پیچیده و پاسخ های رفتاری در مصرف کنندگان است. موسیقی تاثیر خود را بر احساسات مصرف کننده و رفتار خرید در میان محققان بازاریابی به خود جلب کرده است. مطالعات قبلی بر روي موسیقی در فروشگاه هـاي خـرده فروشی، بر روي چگونگی تأثیرعاطفی، رفتاري و متغیرهـاي زمـانی موسیقی زمینه تمرکز کرده اند. نتیجه این مطالعات نشان داده است که انتظار می رود موسیقی منجـر به ایجاد احساس بهتري در مشتریان شود، که آن ها را به سمت گذرانـدن زمـان و خرید کردن بیشتر در فروشگاه هدایت کند.

موسیقی پخش شده در فضای فروشگاه

فضای فروشگاه - الگوی خری - دیناگروپ

موسیقی یک محرک قدرتمند عاطفی به معنای کار آمد و موثر برای تحریک حالات و برقراری ارتباط غیر کلامی می باشد. پاسخ های عاطفی ناشی از فضای فروشگاه، روی الگوی خرید مصرف کننده در فروشگاه موثر است. موسیقی به طور گسترده به عنوان ابزار جوی در محیط های خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت خرده فروشی تلاش قابل توجهی در زمینه موسیقی انجام شده و از آن برای ایجاد جو مناسب با هدف خرید بیشتر مشتریان استفاده می شود. موسیقی، رنگ، نور و … در فروشگاه ها می تواند به ایجاد جو خرید خوب کمک کند. اگر محیط یک فروشگاه احساس راحتی و شادی برای مصرف کنندگان در هنگام خرید ایجاد کند احتمال بالا آمدن مقاصد خرید آن ها افزایش پیدا خواهد کرد. موسیقی پس زمینه از عوامل مهم جوی یا محیطی به شمار می آید.

مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه

زمان یک عامل بسیار مهم در خرده فروشی محسوب می شود به این دلیل که خرده فروشان قویاً معتقدند یک ارتباط ساده بین زمانی که صرف خرید می شود و مقدار اجناس خریداری شده وجود دارد. ریتم ملایم موسیقی در فضای فروشگاه باعث ماندگاری بیشتر مشتری در فروشگاه و خرید بیشتر می شود.

سرعت موسیقی

سرعت یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنش انسان به موسیقی است. پخش موسیقی با ریتم آرام باعث می شود مشتریان با سرعت کمتری حرکت کرده و در نهایت خرید بیشتری می کنند. ضرب تند موسیقی باعث افزایش سرعت گام های مشتری و کمتر خرید کردن وی می شود. طبق تحقیقات، خریدارانی که در معرض موسیقی آرام قرار می گیرند در مقایسه با موسیقی تند، 38% بیشتر در فروشگاه زمان سپری می کنند.